Visie en werkwijze

Visie en werkwijze

Ik heb een holistisch mensbeeld. Dat wil zeggen, lichaam, geest en ziel vormen één geheel. Het doel is om hierin een goede balans te bereiken, waardoor er ruimte ontstaat jezelf te zijn.


Tijdens het eerste gesprek gaan we bespreken wat u wilt en welke klachten en/of vragen u heeft. Daarbij kijken we uitgebreid naar diverse aandachtsgebieden die van invloed zijn op uw lichamelijk en geestelijk welbevinden. Verder wordt uiteraard gekeken naar uw voedingspatroon. Soms kan aanvullend onderzoek nodig zijn. U kunt hierbij denken aan uitgebreide vragenlijsten, ontlastingsonderzoek, haaranalyse of doorverwijzing naar artsen/therapeuten waar ik mee samenwerk.


Dit zijn o.a. het  Allergiecentrum in Amsterdam (DC Allergie), een aantal maag-darm-lever-artsen, Centrum voor Complementaire Geneeskunde in Zeewolde, Pelvic Motion in Naarden, een gespecialiseerd bekkencentrum, Gezondheidscentrum-plus in Soest, homeopatisch artsencentrum Utrecht en diverse laboratoria zoals Rp-vitamino, Mg-lab, www.Medivere.nl.


Op basis van alle gegevens wordt een individueel behandelplan opgesteld.

Dit plan omvat adviezen t.a.v. de voeding, leefstijladviezen en eventueel voedingssupplementen.

In het behandelplan ga ik uit van reguliere richtlijnen t.a.v. goede (natuurlijke) voeding (www.voedingspiramide.nl), aangevuld met adviezen uit de aanvullende geneeskunde, (orthomoleculaire geneeskunde, natuurgeneeskunde (www.natuurdietisten.nl), homeopathie en fytotherapie). Ondersteunende middelen zoals voedingssupplementen kunnen deel uitmaken van de behandeling.


Het eerste consult duurt (ongeveer) een uur. Vervolgconsulten een half uur. Indien u dat wenst is het mogelijk (vervolg-)consulten per telefoon, skype of e-mail te houden.