Kosten

Diëtistenhulp wordt vergoed vanuit de basisverzekering (maximaal 3 uur). Als u daarnaast aanvullend verzekerd bent kunt u in uw polisvoorwaarden nalezen of en hoeveel uur extra vergoeding u krijgt. Het uurtarief voor 2018 is 73,00 per uur. Dit kan afwijkend zijn van wat de zorgverzekeraar vergoed. Afhankelijk van de zorgverzekeraar moeten deze eventuele meerkosten zelf betaald worden. Sommige zorgverzekeraars berekenen daarnaast administratiekosten omdat ik geen contract heb met de zorgverzekeraars. U kunt dit alles nalezen in uw polisvoorwaarden.


Wettelijk gezien is het niet nodig om een verwijsbrief van een arts te hebben. Sommige zorgverzekeraars stellen deze eis echter wel. Of dat voor u geldt, kunt u nalezen in uw polisvoorwaarden.


Het eerste consult duurt een uur. Vervolgconsulten zijn in principe een half uur.

Bij het 1e consult worden 30 - 60 min. extra consulttijd berekend, afhankelijk van de benodigde tijd. Hierin vallen de kosten zoals de rapportage aan de arts, dossieraanmaak, opstellen behandelplan. Hierbij is tevens inbegrepen het beantwoorden van 1 korte e-mail. Voorwaarde is dat het korte, bondige vragen zijn, die in maximaal 5 minuten te beantwoorden zijn.

Deze extra consulttijd wordt op een andere dag gefactureerd dan uw bezoek aan het spreekuur. 

Overige nawerktijd, zoals het opstellen van een dieetadvies, supplementadvies, voedingsberekening, overleg met andere hulpverleners, vervolgrapportages, uitschrijven recepten worden apart gefactureerd.

Het administratiekantoor verstuurt maandelijks de facturen. Om de betalingen soepel te laten verlopen wordt met automatische incasso’s gewerkt. Indien u dit niet wilt, worden € 5,00 extra administratiekosten in rekening gebracht. Ik raad u aan de factuur direct bij uw zorgverzekeraar in te dienen, zodat u het geld ontvangen heeft voordat de factuur geïncasseerd wordt (30 dagen na factuurdatum).